سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دل است د?گـــر ...

 هوا?ت را کرده و کم? تو را م?خواهد


دل است د?گــــر ...

و ?ادش رفته که رفته ا? !
تاریخ : شنبه 94/7/18 | 2:2 عصر | نویسنده : مریم | نظر

به ما دروغ م? گفتنــــد:

دردها را بزرگ که شو?د فراموش م? کن?د...

درسـت ا?ن است:

زندگــــ?، آنقــــدر درد دارد...

کــــــه از درد نــــو،

درد کهنه فراموش م?شود...
تاریخ : شنبه 94/7/18 | 2:0 عصر | نویسنده : مریم | نظر

غمگین ترین عکس عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین

امروز هم آسمان مثل من

دلش گرفته بود ...

خوش به حال آسمان که

با ریختن اشکهایش همه را

خوشحال میکند اما چشمان من

دیگر سویی برای اشک ریختن ندارند
تاریخ : شنبه 93/11/25 | 11:44 عصر | نویسنده : مریم | نظر

 
تاریخ : شنبه 93/11/25 | 11:42 عصر | نویسنده : مریم | نظر

وقتی یه زن باهات بحث میکنه
غر میزنه
قهر میکنه
دلش میگیره
از دستت گریه میکنه
میگه...میگه...میگه و اشکش سرازیر میشه و
مجبورت میکنه حرفشو گوش بدی،
خوشحال باش!
براش مهمی که اینجوریه!
اگه همش صدات میکنه
اگه دوسش داری
ذوق کن
چون خیلی دوستت داره
سکوت یه زن خیلی معنی داره ...

تاریخ : شنبه 93/11/25 | 11:37 عصر | نویسنده : مریم | نظر